1. amasoner

  amasoner, enligt grekisk mytologi ett legendariskt folk, bestående av krigiska kvinnor, ”de manliga krigarnas like” (Iliaden 6:186).
 2. Amazon

  Amazon, egentligen Amazon.com Inc., Seattle, amerikanskt IT- och e-handelsföretag, grundat 1995 av Jeffrey P. Bezos (född 1964) som internetbaserad bokhandel.

 3. amazon

  amazon och amazondräkt, se amasoner och amasondräkt.
 4. amasondräkt

  amasondräkt, under 1800-talet i Frankrike en lätt ironisk beteckning för den kvinnliga riddräkten, vilken ansågs vara okvinnlig och maskulin med sin höga hatt och strikta jacka (jämför amasoner).
 5. Hadrianus villa

  Hadrianus villa, palats- och trädgårdsanläggning ca 2,5 km söder om Tivoli, Italien, uppförd av kejsar Hadrianus 118–133.
 6. Volvo

  Volvo ®, varumärke för såväl personbilar tillverkade av Volvo Personvagnar AB som lastbilar, bussar, truckar, anläggningsmaskiner och marin- och flygmotorer tillverkade av Volvokoncernen.
 7. Penthesileia

  Penthesileia (grekiska Penthesileia), i grekisk myt amasonernas drottning, dotter till Ares.
 8. Hippolyte

  Hippolyte (grekiska Hippolytē), i grekisk myt drottning över amasonerna.
 9. Saint Vincent och Grenadinerna

  Saint Vincent och Grenadinerna, stat i Västindien.

 10. Saint Lucia

  Saint Lucia, stat i Västindien.