1. Amma

  Amma, den högste guden hos dogonfolket i Mali, huvudaktör i en omfattande skapelseberättelse.
 2. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 3. Ammern

  Ammern, ö i Revsundssjön i sydöstra Jämtland, 61 km 2.
 4. amma

  amma, moder som ger bröstmjölk åt annat barn än sitt eget.
 5. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 6. Romulus

  Romulus, staden Roms mytiske grundare och förste kung, son till krigsguden Mars och vestalen Rea Silvia, tvillingbror till Remus.
 7. ämbar

  ämbar, i äldre tid i en del trakter förekommande volymenhet motsvarande ¼ så, innebärande 1 ämbar ≈ 10,5 l.
 8. Hatschepsut

  Hatschepsut, Hatshepsut, egyptisk farao 1490–1468 f.Kr., dotter till Thutmosis  I, gemål till Thutmosis II, svärmor och styvmor till Thutmosis III.
 9. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 10. abba

  abba, det ord som Jesus använde som tilltal till Gud (t.ex. Markusevangeliet 14:36, jämför Romarbrevet 8:15 och Galaterbrevet 4:6).