1. amortering

  amortering, periodisk avbetalning av en skuld.
 2. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.
 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 4. Kreugerkraschen

  Kreugerkraschen, Kreugerkoncernens sammanbrott och upplösning 1932.