1. amperemeter

  amperemeter, elektriskt instrument för mätning av elektrisk strömstyrka.
 2. amperesekund

  amperesekund, alternativ SI-enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen As.
 3. amperetimme

  amperetimme, enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen Ah, tilläggsenhet till SI-enheten coulomb (C).
 4. amperevarv

  amperevarv, enhet för produkten av strömstyrka och antal lindningsvarv i en spole.
 5. ampere

  ampere, enhet för elektrisk ström (strömstyrka) med beteckningen A, en av SI:s grundenheter, uppkallad efter André Marie Ampère.

 6. AMP

  AMP, beteckning för adenosinmonofosfat, se ATP.
 7. volt–ampere-metoden

  volt–ampere-metoden, inom elektrotekniken en metod för mätning av resistans där strömmen genom och spänningen över en resistor mäts och resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag.
 8. adenosinmonofosfat

  adenosinmonofosfat, AMP, kemisk förening som spelar stor roll i kroppens ämnesomsättning, se ATP.
 9. adenylatcyklas

  adenylatcyklas, adenylylcyklas, ett membranbundet enzym som katalyserar omvandlingen av ATP till cykliskt AMP.
 10. akrasin

  akrasin, hormon hos cellulära slemsvampar vilket samordnar bildningen av sporangier från enskilda myxamöbor.