1. anafylaktisk reaktion

  anafylaktisk reaktion, snabb överkänslighetsreaktion av generell typ som kan drabba personer som lider av allergi.
 2. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 3. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 4. hydrokortison

  hydrokortison (nylat. hydrocortisonum, av hydro- och kortison), kortisol, ett binjurebarkshormon (en kortikosteroid).
 5. anafylaxi

  anafylaxi, generell överkänslighet med snabb reaktion; se anafylaktisk reaktion.
 6. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).
 7. chock

  chock, inom medicinen några kliniska tillstånd där den cirkulerande blodmängden inte överensstämmer med kärlbäddens volym, vilket medför ett markant blodtrycksfall.

 8. läkemedelsbiverkning

  läkemedelsbiverkning, oönskad och/eller oavsedd effekt av läkemedel.
 9. ekinokockos

  ekinokockos, echinococcosis, blåsmasksjuka, hydatidos, infektionssjukdom hos människan och djur orsakad av arter av dvärgbandmaskar, framför allt arterna Echinococcus granulosus (kallad hundens dvärgbandmask) och Echinococcus multilocularis (kallad rävens dvärgbandmask).
 10. anafylatoxiner

  anafylatoxiner, ämnen som bildas vid aktivering av komplementsystemet i form av fragment från aktiverade proteiner (faktorer) ingående i detta system.