1. analog–digitalomvandlare

  analog–digitalomvandlare, A/D-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar analog information till digital form.
 2. digital–analogomvandlare

  digital–analogomvandlare, D/A-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar ett digitalt värde till en storhet (vanligen spänning eller ström) som är proportionell mot det digitala värdet.
 3. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 4. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 5. transistor

  transistor, inom elektroniken en komponent tillverkad av halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. förstärkare i en analog krets eller switch i en digital krets.
 6. kodning

  kodning, signalkodning, processen att omvandla data till signaler.
 7. data

  data, representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner.
 8. integrerad krets

  integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.
 9. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 10. reglerteknik

  reglerteknik, läran om styrda system, ett grundläggande ämne inom ingenjörsvetenskapen.