1. anamnes

  anamnes, sjukdomshistoria, en patients egen beskrivning av hur sjukdomen uppstod, hur den ter sig och vilka symtom den ger/har givit.
 2. anamnesis

  anamnesis, återerinring.
 3. anamnes

  anamnes, återblicken på Kristi verk i nattvardsbönen.
 4. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.
 5. autoanamnes

  autoanamnes, (sjukdoms)historia som patienten själv redogör för.
 6. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 7. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.