1. Atlantpakten

    Atlantpakten, North Atlantic Treaty, även kallat Washingtonfördraget, fördrag slutet 4 april 1949 mellan Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.

  2. djurspråk.

    djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.