1. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 2. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 3. dvärgschimpans

  dvärgschimpans, bonobo, Pan paniscus, art i familjen hominider.
 4. Australopithecus africanus

  Australopithecus africanus, art i familjen hominider som levde för 3,03–2,0 miljoner år sedan.
 5. Sahelanthropus tchadensis

  Sahelanthropus tchadensis, art i familjen hominider som levde kort efter människans och schimpansernas sista gemensamma förfader.
 6. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 7. Ebbe Skammelsson

  Ebbe Skammelsson, huvudperson i den mest storslaget tragiska riddarvisan bland våra medeltidsballader.
 8. På spaning efter den tid som flytt

  På spaning efter den tid som flytt, À la recherche du temps perdu, romansvit i sju delar av den franske författaren Marcel Proust, publicerad 1913–27.

 9. satsuma

  satsuma, Citrus reticulata Unshiu-gruppen, sortgrupp i familjen vinruteväxter.
 10. dalripa

  dalripa, Lagopus lagopus, art i familjen hönsfåglar.