1. anis

  anis-, förled, se aniso-.
 2. anis

  anis, Pimpinella anisum, art i familjen flockblomstriga växter.

 3. aniso-

  aniso-, anis-, olik-, olikstor.
 4. anisette

  anisette, likör, smaksatt med anis; dricks vanligen utspädd med vatten och blir då grumlig.
 5. anisofylli

  anisofylli, det förhållandet att en växts vanliga blad har olika utseende på samma skott beroende bl.a. på att bladen får olika ljusexponering eller att växten, som hos arten vattenmärke, utvecklar olika former hos ovan- respektive undervattensbladen.
 6. anisokori

  anisokori, olikstora pupiller, vilket kan orsakas av t.ex. regnbågshinneinflammation eller ögonskador.
 7. anisaldehyd

  anisaldehyd, 4-metoxibensaldehyd, 4-CH 3OC 6H 4CHO, färglös vätska som förekommer i anisfrö.
 8. anisocytos

  anisocytos, att de röda blodkropparna (erytrocyterna) är olika stora.
 9. Anisakis

  Anisakis, det vetenskapliga namnet på ett släkte spolmaskar.
 10. aniseikoni

  aniseikoni, att föremål avbildas i olika storlek i de båda ögonen.