1. ansats

  ansats, musikterm som avser själva startögonblicket för en ton.
 2. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 3. midsommar

  midsommar, helg som i Sverige numera omfattar midsommarafton, midsommardag och följande söndag.

 4. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 7. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. monetära ansatsen

  monetära ansatsen, egentligen monetära ansatsen till betalningsbalansen, ekonomisk teori som förklarar valutareservens förändring (dvs. betalningsbalansens saldo) utifrån ett lands utbud och efterfrågan på pengar.
 10. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.