1. synhögen

  synhögen, en ansamling av nervceller som ingår i synbanan.
 2. primärfollikel

  primärfollikel, äldre benämning på ansamling av lymfocyter i lymfatisk vävnad.
 3. resorptionsfeber

  resorptionsfeber, feber som uppkommer i samband med att kroppen eliminerar (resorberar) ansamlingar av vätskor, t.ex. var.
 4. malmficka

  malmficka, i geologin en lokal ansamling av malm eller malmmineral.
 5. radiolarit

  radiolarit, sedimentär bergart som bildats genom ansamling och kompaktering av radiolarieslam.
 6. sträng

  sträng, tuvor i lång, smal och hög ansamling på vissa myrmarker.
 7. tungmandel

  tungmandel, tungtonsill , tonsilla lingualis, ansamling av lymfatisk vävnad i tungans bakersta del.
 8. pigmentnevus

  pigmentnevus, pigmentnaevus , ansamling av pigmentceller (melanocyter) i huden, se födelsemärke.
 9. blodstockning

  blodstockning, ansamling av blod i ett organ.
 10. Kirkwoodluckor

  Kirkwoodluckor, gap i fördelningen av asteroiders medelavstånd från solen, upptäckt omkring 1860 av den amerikanske astronomen och matematikern Daniel Kirkwood (1814–95).