1. semper idem

  semper idem, alltid densamme eller detsamma.
 2. mimik

  mimik, studiet av eller läran om människans ansiktsuttryck (minspel) och den information dessa förmedlar (ofta känslor och attityder).
 3. Rineke Dijkstra

  Dijkstra, Rineke, född 1959, nederländsk fotograf och videokonstnär.

 4. Theodor Lipps

  Lipps, Theodor, 1851–1914, tysk filosof och estetiker, professor i München 1894–1913.
 5. social perception

  social perception, term inom socialpsykologin för den process genom vilken man söker kunskap om andra människor.
 6. kathakali

  kathakali , kathākali, dansdrama från Kerala i södra Indien.
 7. lateralitet

  lateralitet, sidodominans, term som används inom neuropsykologi, neurologi och psykiatri som ett samlingsbegrepp för att beskriva att hjärnans två halvor (hemisfärer) har olika funktioner.
 8. locking

  locking, funkdansstil med inspiration från olika sociala festdanser, skapad av amerikanen Don Campbell ( född 1951) i slutet av 1960-talet.
 9. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 10. Nattvarden

  Nattvarden, italienska L’Ultima cena, väggmålning av Leonardo da Vinci, utförd 1495–98 i refektoriet i klostret i Santa Maria delle Grazie i Milano, där målningen utgör en illusorisk förlängning av rummet.