1. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 2. skorsten

  skorsten, huvudsakligen vertikal byggnadsdel, av tegel, betong eller stålrör med en eller flera kanaler för bortförande av rök eller för luftväxling.
 3. Hongkong–Zhuhai–Macao-bron

  Hongkong–Zhuhai–Macao-bron, förbindelse mellan ön Hongkong och Macao och Zhuhai på det kinesiska fastlandet.

 4. ubåtsklocka

  ubåtsklocka, ubåtsräddningsklocka , dykarklocka som från ett ubåtsbärgningsfartyg kan firas ned och anslutas till en ubåts utstigningsslussar.
 5. Düsseldorfskolan

  Düsseldorfskolan, sammanfattande benämning på de olika inriktningar inom måleriet som utvecklades i Düsseldorf ca 1825–60.
 6. solskepp

  solskepp, benämning på det skepp som i skilda mytologier runt världen antagits bära solen över himlavalvet (jämför Re).
 7. slangkoppling

  slangkoppling, förbindningselement som pressas eller skruvas fast i en slangs ändar och som är utformat så att det kan koppla ihop slangar eller anslutas till rörkopplingar.
 8. brandgavel

  brandgavel, brandmur (brandvägg) som inte ansluter till någon angränsande byggnad.
 9. åskskydd

  åskskydd, åtgärder för att begränsa åskans skadeverkningar.
 10. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.