1. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 2. socken

  socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.
 3. värnplikt

  värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta.

 4. primärvård

  primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.
 5. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. Baader–Meinhof

  Baader–Meinhof, västtysk terroristgrupp, verksam mellan 1970 och ca 1990; även samlingsnamn för flera parallella grupper i Västtyskland som bedrev terroristisk verksamhet.

 8. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 9. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.