1. anstaltsvård

  anstaltsvård, tidigare allmän benämning på behandling i särskilda hus, dvs. anstalter (jämför anstalt).
 2. frivård

  frivård, den del av kriminalvården som inte är anstaltsvård.
 3. Arne H Lindgren

  Lindgren, Arne Harald, 1922–91, författare.
 4. institutionsvård

  institutionsvård, vård på institution (anstalt) i motsats till hemsjukvård, hemtjänst eller familjevård.
 5. Gustav Jonsson

  Jonsson, Gustav, 1907–94, barnpsykiater, grundare av Barnbyn Skå 1947 (”Skå-Gustav”) och verksam där till mitten av 1970-talet, professors namn 1983.
 6. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).
 7. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.