1. ansvarsförsäkring

  ansvarsförsäkring, ansvarighetsförsäkring, drulleförsäkring, skadeförsäkring som skyddar försäkringstagaren (fysisk eller juridisk person) när skadeståndskrav riktas mot honom.
 2. ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust

  ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust, särskild skadeförsäkring som tecknas av vissa yrkesutövare, t.ex. fastighetsmäklare.
 3. camping

  camping, övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under rekreationsresor.

 4. drulleförsäkring

  drulleförsäkring, vardaglig benämning på ansvarsförsäkring.
 5. ansvarighetsförsäkring

  ansvarighetsförsäkring, annat ord för ansvarsförsäkring.
 6. skadestånd

  skadestånd, ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för – i avtalsförhållanden vanligen ett kontraktsbrott.
 7. P&I-försäkring

  P&I-försäkring, ansvarsförsäkring, se protection and indemnity insurance.
 8. båtförsäkring

  båtförsäkring, försäkring av fritidsbåt som kan omfatta t.ex. sakförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.
 9. byggherreansvar

  byggherreansvar, byggherrens ansvar för skada på grannfastighet.
 10. flygförsäkring

  flygförsäkring, försäkring som kan omfatta kaskoförsäkring, ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för besättning och passagerare (sittplatsförsäkring) samt maskinförsäkring.