1. antagonist

  antagonist, muskel som verkar i motsatt riktning mot en annan muskel.
 2. antagonist

  antagonist, substans, t.ex. läkemedel, som binds till en receptor på en cell och därigenom hindrar andra, normalt förekommande substanser (agonister) från att stimulera receptorn att aktivera cellen.
 3. antagonist

  antagonist, motståndare, fiende, person i motsättning till annan person; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat.
 4. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur, sammanfattande benämning på muskulaturen i människokroppens rörelseapparat (och motsvarande muskler hos andra ryggradsdjur).
 5. antagonist

  antagonist, tand som vid sammanbitning möter en tand i motsatt käke så att det blir kontakt.
 6. melatonin

  melatonin, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.
 7. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 8. adrenerga receptorer

  adrenerga receptorer, komplexa proteiner som finns på utsidan av cellmembranet hos många celler; jämför receptor.
 9. interleukiner

  interleukiner, samlingsterm för en grupp proteiner som produceras vid immunisering eller infektion och som har till huvudfunktion att påverka immunsystemet i oftast förstärkande riktning.
 10. reumatoid artrit

  reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism, RA, näst artros den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen.