1. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 2. O-antigen

  O-antigen, substanser i gramnegativa bakteriers cellväggar som ger upphov till bildning av antikroppar.
 3. H-antigen

  H-antigen, beteckning för substanser i bakteriers rörelseorgan (cilier eller flageller), som ger upphov till antikroppar.
 4. prostataspecifikt antigen

  prostataspecifikt antigen , PSA, protein i sekret från prostata.
 5. ant

  ant, benämning inom klassisk arkitektur på den pilaster som avslutar en framskjutande sidomur, t.ex. i ett anttempel.
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. Au-antigen

  Au-antigen, Australia-antigen, detsamma som HBsAg, ett av de proteiner som hepatit B-virus består av.
 8. T-antigen

  T-antigen, förkortning för tumörantigen.
 9. T-antigen

  T-antigen, ett antigen hos mänskliga röda blodkroppar.
 10. Sm-antigen

  Sm-antigen (efter Smith, namn på den patient hos vilken antikroppen mot Sm-antigenet först påvisades), protein som bildar komplex med ribonukleinsyra i cellkärnor hos människa.