1. aorist

  aorist, i den klassiska grekiskans grammatik en verbform som (i indikativ) avser enstaka enhetlig eller inträdande händelse i förfluten tid (i konjunktiv även nutid och framtid).
 2. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 3. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 4. augment

  augment, ett vokalprefix som i vissa indoeuropeiska språk används i verbböjningen, t.ex. grekiska e-, som anger förfluten tid i aorist och imperfekt; jämför grekiska epheron ’jag drog’ och phero ’jag drar’.
 5. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 6. medio-passiv

  medio-passiv, en verbböjningskategori i grekiskan.
 7. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 8. sanskrit

  sanskrit, Indiens klassiska och kulturbärande språk.