1. aortastenos

  aortastenos, term som oftast avser en förträngning av klaffen mellan vänster hjärtkammare och aorta.
 2. aorta

  aorta, stora kroppspulsådern, blodkärl som transporterar blodet från hjärtat.
 3. stora kroppspulsådern

  stora kroppspulsådern, detsamma som aorta.
 4. angiografi

  angiografi, samlingsnamn för medicinska metoder att avbilda blodkärl eller mer sällan lymfkärl.
 5. paraaortal

  paraaortal, anatomisk term: belägen nära aorta (om t.ex. en sjuklig förändring).
 6. ostium

  ostium, anatomisk term för mynning, öppning, till utförsgångar eller rörformiga organ, t.ex. ostium aortae, aortas avgång från vänster hjärtkammare.
 7. hjärt–lungmaskin

  hjärt–lungmaskin, apparat som används vid hjärtoperationer för att tillgodose patientens blodomlopp och syrsättning under den tid hjärtat står stilla.
 8. angioplastik

  angioplastik, perkutan transluminal angioplastik, PTA, ballongdilatation, ballongvidgning, metod att vidga aterosklerotiskt förträngda artärer med kateterburen teknik.
 9. bifurkation

  bifurkation, gaffelformig delning, inom anatomin dels luftstrupens förgrening i de båda huvudbronkerna till lungorna ( bifurcatio tracheae), dels aortas förgrening i de båda pulsådrorna till bäckenet och benen ( bifurcatio aortae).
 10. aortaklaffar

  aortaklaffar, tre halvmånformiga, fickliknande bildningar i aorta direkt ovanför avgången från vänster hjärtkammare.