1. aqua

  aqua, vatten.
 2. aqua regis

  aqua regis, kungsvatten, en blandning av koncentrerad salpetersyra och koncentrerad saltsyra, ofta i volymförhållandet 1:3, vari guld och platina löses under bildning av komplexa anjoner.

 3. Aquae

  Aquae utgör ofta det första ledet i romerska namn på orter med varma källor och hälsobad.
 4. aqua forte

  aqua forte, grafisk term, se etsning.
 5. aqua vitae

  aqua vitae, ursprungligen benämning på destillerad alkohol; den lever kvar bl.a. i ordet akvavit.
 6. aqua fortis

  aqua fortis, kraftvatten, i kemisk litteratur fram till 1700-talet vanlig beteckning för koncentrerad salpetersyra men ibland också på starkt frätande vätskor i allmänhet.
 7. aquaplaning

  aquaplaning, detsamma som vattenplaning.
 8. Aquariderna

  Aquariderna, även Aquariiderna, namn på ett flertal meteorskurar som har sin radiant i stjärnbilden Vattumannen (Aquarius).
 9. Aquarius

  Aquarius, det latinska namnet på stjärnbilden Vattumannen.
 10. Aquaculture Stewardship Council

  Aquaculture Stewardship Council, ASC, icke vinstdrivande vattenbruksorganisation med huvudkontor i Utrecht, Nederländerna.