1. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 2. arbetarklass

  arbetarklass, del av befolkningen i ett samhälle som betraktas som ett klassamhälle.
 3. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 4. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 5. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 6. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 7. arbetarråd

  arbetarråd, revolutionära organisationer med politiska och ekonomiska maktbefogenheter.
 8. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.
 9. arbetarkultur

  arbetarkultur är benämning på 1) den musik, konst, litteratur etc. som har skapats av arbetare och speglar deras specifika situation (t.ex. strejkvisor och proletärdiktning); 2) de levnadsmönster och vanor som är typiska för arbetarklassen; 3) de värderingar eller värdesystem som är sprungna ur arbetarnas livssituation (t.ex. tron på kollektivets betydelse).
 10. arbetarskydd

  arbetarskydd, åtgärder till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet.