1. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 2. a-kassa

  a-kassa, i allmänt språkbruk detsamma som arbetslöshetskassa, se arbetslöshetsförsäkring.
 3. socialförsäkringar

  socialförsäkringar, av staten organiserade eller reglerade försäkringssystem, avsedda för alla eller större grupper av landets invånare.
 4. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 5. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 6. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.
 7. arbetslöshetsunderstöd

  arbetslöshetsunderstöd, se arbetslöshetsförsäkring.
 8. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 9. Gentsystemet

  Gentsystemet, princip för arbetslöshetsförsäkring, som innebär att försäkringen sköts av fackföreningarna med statsbidrag.
 10. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Katrineholm, myndighet som har tillsyn över att arbetslöshetskassorna följer reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.