1. arbetsrotation

  arbetsrotation, engelska job rotation, ett sätt att organisera arbetet så att varje anställd arbetar med samma arbetsuppgifter bara under en begränsad tid, varefter han skiftar till en annan uppgift.
 2. Jane Carlyle

  Carlyle, Jane, född Welsh, 1801–66, brittisk (skotsk) författare, från 1826 gift med Thomas Carlyle.
 3. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 4. characteristica universalis

  characteristica universalis, benämning på Leibniz teckensystem, som skulle fungera som universalspråk.
 5. kontorslandskap

  kontorslandskap, arbetsmiljö som karakteriseras av att många arbetsplatser ryms i samma rum utan andra skiljeväggar än skärmar och växter.

 6. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.