1. pyramid

  pyramid, polyeder vars ena sida, basen, är en polygon och vars övriga sidor är trianglar med ett gemensamt hörn.
 2. rektangel

  rektangel, fyrhörning i vilken alla vinklar är räta.
 3. parallellogram

  parallellogram, fyrhörning i planet med motstående sidor parallella, t.ex. romb, rektangel och kvadrat.
 4. parallellepiped

  parallellepiped, polyeder vars sidor är parallellogrammer.
 5. rymdvinkel

  rymdvinkel, den plana vinkelns motsvarighet i det tredimensionella rummet; måttenhet steradian (sr), beteckning Ω.
 6. parallelltrapets

  parallelltrapets, fyrhörning i planet med två parallella sidor.
 7. skäppland

  skäppland, äldre areamått för åkrar.
 8. kappland

  kappland, gammalt svenskt areamått. 1 kappland = 1/32 tunnland ≈ 154 m 2.
 9. satängbindning

  satängbindning, satinbindning, atlasbindning, textil grundbindning där varje varptråd binds av endast en väfttråd inom bindningsrapporten.
 10. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.