1. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.
 2. Area 51

  Area 51, Groom Lake, amerikansk anläggning för utprovning av hemligt försvarsmaterial, belägen ca 160 km norr om Las Vegas i Nevada.
 3. A

  A, egentligen A, beteckning för area.
 4. Are frode

  Are frode, Ari Þorgilsson, med tillnamnet hinn fróði [isländska, ’den lärde’], född 1067 eller 1068, död 1148, isländsk historieskrivare, den förste på nordiskt tungomål.
 5. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.
 6. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 7. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. världsdel

  världsdel, en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan.

 10. arear

  arear, term som används tillsammans med en fysikalisk storhet för att ange division med area, t.ex. arear värmeström för värmeström genom area (vanligen kallad värmeströmstäthet).