1. cykloper

  cykloper, kykloper, i grekisk mytologi jättar med ett enda öga, placerat i pannan.
 2. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 3. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 4. El Argar

  El Argar, stor befäst boplats från 1000-talet f.Kr. nära Almería i sydöstra Spanien.
 5. arga unga män

  arga unga män, engelska angry young men (AYM), klichéartad beteckning för ett antal romanförfattare och dramatiker som oberoende av varandra framträdde i Storbritannien på 1950-talet.
 6. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. Hulken

  Hulken, engelska The Incredible Hulk, tecknad seriefigur, skapad 1962 av amerikanerna Stan Lee (text) och Jack Kirby (bild).
 9. fästingar

  fästingar, Ixodida, underordning höftkvalster som omfattar tre familjer och totalt knappt 900 arter.
 10. brutalism

  brutalism, oppositionell arkitekturströmning som identifierades i England på 1950-talet och sågs som en parallell till ”de arga unga männens” uppror i litteraturen.