1. ark

  ark, det heliga skåp (hebreiska aron eller hekal) i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 2. ark

  ark, Noas ark (hebreiska teva), det fartyg som enligt Första Moseboken 6 byggdes på gudomlig anvisning för att livet på jorden skulle bevaras då syndafloden kom.
 3. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 4. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 5. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 6. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.
 7. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 8. arkitektur

  arkitektur, byggnadskonst.
 9. ark

  ark, förbundets eller Guds ark (hebreiska aron), den heliga kista som för israeliterna representerade Guds närvaro.
 10. arkaisk

  arkaisk, ålderdomlig, orörd.