1. Arken

  Arken, museum för modern konst i Ishøj, söder om Köpenhamn i Danmark, invigt 1996.
 2. arkenteron

  arkenteron, urtarm, hålighet som bildas vid det tidiga embryots gastrulation och som ger upphov till tarmen och dess bihang.
 3. ark

  ark, det heliga skåp (hebreiska aron eller hekal) i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 4. ark

  ark, förbundets eller Guds ark (hebreiska aron), den heliga kista som för israeliterna representerade Guds närvaro.
 5. ark

  ark, ett stycke papper med kvadratiskt eller rektangulärt format; i boksammanhang används ordet om det papper som efter tryckning viks (falsas) till ett visst antal sidor.
 6. Ark.

  Ark., officiell förkortning för Arkansas, delstat i USA.
 7. arkad

  arkad, serie av bågar som vilar på pelare eller kolonner och som bär upp mur, bjälklag eller tak.
 8. ark

  ark, Noas ark (hebreiska teva), det fartyg som enligt Första Moseboken 6 byggdes på gudomlig anvisning för att livet på jorden skulle bevaras då syndafloden kom.
 9. ark

  ark, äldre benämning på kista, förekommande i t.ex. bouppteckningar.
 10. The Ark

  The Ark, rockgrupp 1991–2011, bildad av sångaren Ola Salo, gitarristen Mikael Jepson ( född 1974), basisten Lars ”Leari” Ljungberg ( född 1977) och trumslagaren Magnus Olsson, som 1992 ersattes av Martin Rosengardten, i sin tur senare ersatt av Sylvester Schlegel ( född 1976).