1. arkiv

  arkiv, samling av dokument och handlingar (arkivalier); termen används även för den lokal där arkivhandlingar förvaras och för den institution som lagrar och vårdar dem.
 2. Statens arkiv

  Statens arkiv, sedan 2007 gemensamt namn på Riksarkivet och landsarkiven, som är svenska statens arkivmyndigheter och arkivdepåer.
 3. TAM-Arkiv

  TAM-Arkiv, Stockholm, till 1997 Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum, arkivinstitution, bildad 1984, som dokumenterar tjänstemännens och tjänstemannarörelsens historia genom att förvara, vårda och tillgängliggöra privatpersoners och medlemsorganisationers handlingar.
 4. Sverigefinländarnas arkiv

  Sverigefinländarnas arkiv, grundades 1977, med uppgift att dokumentera och forska kring sverigefinländarnas liv och historia i Sverige.
 5. Arkiv för fysik

  Arkiv för fysik, vetenskaplig tidskrift som utgavs av Vetenskapsakademien 1949–70.
 6. Arkiv för kemi

  Arkiv för kemi, vetenskaplig tidskrift för kemi utgiven av Vetenskapsakademien 1949–74.
 7. Arkiv för dekorativ konst

  Arkiv för dekorativ konst, äldre namn på Konstmuseet i Lund.
 8. Arkiv för zoologi

  Arkiv för zoologi, vetenskaplig tidskrift för zoologi, utgiven av Vetenskapsakademien.
 9. Arkiv för nordisk filologi

  Arkiv för nordisk filologi, internordisk årstidskrift för nordisk språkvetenskap, vilken ges ut i Lund sedan 1882.
 10. Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum

  Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum, tidigare namn på TAM-Arkiv.