1. armes parlantes

  armes parlantes, heraldiska vapen med en bildframställning som hänsyftar på ättens namn.
 2. arméstaben

  arméstaben, stabsorgan för arméchefen: uppgifterna övertogs 1994 av det nyorganiserade Högkvarteret.
 3. armén

  armén, försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.
 4. armé

  armé, allsidigt sammansatt militär styrka för operationer till lands eller, i vissa stormakter, i luften (flygarmé).
 5. arm

  arm, del av övre extremiteten.
 6. ARM

  ARM, familj processorarkitekturer av RISC-typ utvecklade av ARM Holdings i Storbritannien.
 7. Arméns trumkår

  Arméns trumkår, ATK, f.d. militärmusikkår som bildades 1992 i syfte att svara för parad-, ceremoni- och tjänstemusik för försvaret och statsledningen under den kalla delen av året.
 8. Röda armén

  Röda armén, försvarsmakt som Lenin 1918 skapade av rödgardister och tsartrupper för att försvara det bolsjevikiska Ryssland mot Tyskland och antirevolutionär inre opposition.

 9. chefen för armén

  chefen för armén, CA, stabsmyndighet för central ledning i fred av armén, inrättad 1937.
 10. ad arma

  ad arma, ’till vapen’.