1. gustavianska arvegodsen

  gustavianska arvegodsen, sentida benämning på den godsmassa som hopbragts av Gustav Vasa och av honom betraktades som Vasafamiljens egendom.
 2. -arv

  -arv, - arvet, ortnamnselement med betydelsen ’arvegods’, ’ärvd egendom’; finns i en mängd ortnamn i Dalarna, Uppland och Hälsingland.
 3. Domnarvet

  Domnarvet, stadsdel i Borlänge, känd främst genom Domnarvets Jernverk.
 4. Ulrik

  Ulrik, mansnamn av tyskt ursprung, motsvarande fornhögtyska Uodalrich, vilket är sammansatt av fornhögtyska uodal ’arvegods’ och namnelementet - rik ’mäktig’, ’härskare’.
 5. Barbro Stigsdotter

  Barbro Stigsdotter, 1500-talet, hustru till Arent Persson på Ornäs i södra Dalarna.
 6. -löv

  -löv, ortnamnsefterled som representerar en av de äldsta svenska bebyggelsenamnstyperna.
 7. Arent Persson

  Arent Persson, död ca 1548, storbonde i Dalarna.
 8. Ränneslöv

  Ränneslöv, f.d. församling i Laholms kommun, Halland (Hallands län).
 9. Lindärva

  Lindärva, f.d. församling i Lidköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 10. arv och eget

  arv och eget, Kungl. Maj:ts gods , senare även kallat gustavianska arvegodsen, var ursprungligen Gustav Vasas privata godsinnehav.