1. arylgrupp

  arylgrupp, allmän benämning på en kolvätegrupp som erhålls när en eller flera väteatomer tas bort från en aren (ett mono- eller polycykliskt kolväte).
 2. arylhalogenider

  arylhalogenider, generell benämning på aromatiska föreningar som innehåller en eller flera halogenatomer.
 3. arylfosfater

  arylfosfater, (ArO) nPO 4–n (där n=1–3 och Ar betecknar en arylgrupp), estrar av fosforsyra med fenoler.
 4. Rudolph Fittig

  Fittig, Rudolph, 1835–1910, tysk kemist, professor i Tübingen 1870–76 och (som Adolf von Baeyers efterträdare) i Strassburg från 1876.