1. asbaggar

  asbaggar, Silphidae, familj skalbaggar med 175 arter, varav 24 i Sverige.
 2. jordsvampbaggar

  jordsvampbaggar, Colonidae , familj skalbaggar som är utbredd över norra halvklotet.
 3. skalbaggar

  skalbaggar, Coleoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar 370 000 kända arter, varav 4 400 i Sverige.
 4. sociala insekter

  sociala insekter, i vidsträckt mening alla insekter där kontakten mellan fullbildade artfränder inte enbart inskränker sig till parning.
 5. dödgrävare

  dödgrävare, Nicrophorus, tidigare ofta stavat Necrophorus, släkte i skalbaggsfamiljen asbaggar.