1. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 2. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 3. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 4. Aspen

  Aspen, stad i delstaten Colorado, USA; 6 900 invånare (2016).

 5. Aspern

  Aspern, stadsdel och f.d. flygplats i Wien, på vänstra Donausidan, 10 km från centrum.
 6. aspergillos

  aspergillos, infektioner orsakade av arter i svampsläktet Aspergillus (borstmögel), särskilt Aspergillus fumigatus.
 7. Aspergillus

  Aspergillus, det vetenskapliga namnet på borstmögel.
 8. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); i astronomin beteckning för det relativa läget mellan två kroppar i solsystemet sett från jorden.
 9. Aspero Friskolor AB

  Aspero Friskolor AB, Halmstad, utbildningsföretag, grundat 2002.
 10. asp

  asp, Aspius aspius, art i familjen karpfiskar.