1. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 2. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 3. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 4. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 5. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 6. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 7. Indokina

  Indokina, benämning på tidigare Franska Indokina (slutet av 1800-talet till 1949), omfattande nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam.

 8. cheerleading

  cheerleading lagidrott med inslag av gymnastik, dans, akrobatik och hejaramsor. 

 9. Ada Lovelace

  Lovelace, Augusta Ada King, Countess of Lovelace (Lady Lovelace), född Byron, 1815–52, brittisk kulturpersonlighet, ofta betraktad som pionjär inom datorprogrammering.
 10. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.