1. kartografi

  kartografi, konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform.
 2. Antonio Lafreri

  Lafreri, Antonio, 1512–77, italiensk kopparstickare och kartförläggare.
 3. Mollweides projektion

  Mollweides projektion , kartprojektion från 1805, gjord av den tyske matematikern och astronomen Karl Mollweide (1774–1825).
 4. Alexander Keith Johnston

  Johnston, Alexander Keith, 1804–71, skotsk kartograf och geograf.
 5. karta

  karta, avbildning av jorden, månen etc. eller del därav på ett plant material.
 6. Palomar Observatory Sky Survey

  Palomar Observatory Sky Survey, POSS, fotografisk atlas över norra stjärnhimlen (ner till deklination −33°), baserad på 1 870 plåtar i två färger tagna med Palomarobservatoriets 120 cm Schmidtteleskop.
 7. Atlas över svensk folkkultur

  Atlas över svensk folkkultur, kulturhistoriskt kartverk med utförliga kommentarer, initierat av Gustav Adolfs Akademien 1937.
 8. Abraham Ortelius

  Ortelius (egentligen Ortels), Abraham, 1527–98, flamländsk kartograf.
 9. A.V. Carlsons bokförlag

  A.V. Carlsons bokförlag, Stockholm, förlag grundat 1877 av Anders Victor Carlson (1839–1905).
 10. Eckertprojektion

  Eckertprojektion, kartprojektion för världskartor, föreslagen 1906 av Max Eckert-Greifendorff.