1. au pair

  au pair, fritt uppehälle (och viss lön) för barnpassning och hushållsarbete, särskilt när det gäller utländska studerande som för att lära sig språket bor och arbetar i en inhemsk familj; ofta använt som kortform för au pair-flicka eller au pair-pojke.
 2. Maria Hamberg

  Hamberg, Maria, född 1954, författare.

 3. husligt arbete

  husligt arbete, enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (hembiträdeslagen) sådant arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll, dock inte om arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj.
 4. Jamaica Kincaid

  Kincaid, Jamaica, egentligen Elaine Potter Richardson, född 1949, amerikansk författare, född i Antigua.