1. auspicier

  auspicier betecknade i det antika Rom dels tecken som ansågs sända av gudarna, dels observationer och tolkning av dem.
 2. augur

  augur, medlem av ett prästerligt kollegium i det antika Rom.
 3. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 4. imperator

  imperator, i antikens Rom titel som en general med imperium kunde erhålla efter en betydelsefull seger genom acklamation från soldaterna.
 5. fågelskådning

  fågelskådning, tolkning av fåglars beteende i syfte att utröna gudarnas vilja eller förutsäga framtiden.
 6. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 7. vigsel

  vigsel, den förrättning varigenom äktenskap ingås.
 8. divination

  divination (latin divinatio, av divino ’ha gudomlig ingivelse’, ’sia’, ytterst av divus ’gud’), mantik, spådomskonst, konsten att avslöja dold kunskap med hjälp av medel som saknar empirisk anknytning till den kunskap som söks.

 9. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.