1. autoklav

  autoklav, slutet kärl där kemiska eller fysikaliska reaktioner utförs vid höga temperaturer och högt tryck.

 2. beklädnad

  beklädnad, inom kemisk-teknisk industri den beläggning som anbringas inuti autoklaver, behållare och cisterner för att skydda det metalliska materialet mot t.ex. korrosion.
 3. tryckkokare

  tryckkokare, kastrull med tättslutande lock som kan motstå ett inre övertryck.
 4. regenerering

  regenerering, i gummiindustrin behandling av vulkat gummi så att det åter blir plastiskt och vulkbart.
 5. sterilisering

  sterilisering, inom mikrobiologi, sjukvård m.fl. verksamheter metoder avsedda att åstadkomma fullständig frånvaro av mikroorganismer, däribland bakterier och deras eventuella sporer samt mikroskopiska svampar och virus.
 6. hydrometallurgi

  hydrometallurgi, teknik för koncentration och framställning av i huvudsak metaller genom upplösning och extraktion ur lösning.
 7. Denis Papin

  Papin, Denis, född 1647, död ca 1712, fransk fysiker, under stora delar av sitt liv verksam i England och Tyskland.
 8. laminerat glas

  laminerat glas, typ av säkerhetsglas bestående av två eller flera glasskivor (i regel av floatglas) förenade med mellanliggande elastiska plastskikt.
 9. Vladimir N Ipatieff

  Ipatieff, Vladimir Nikolaevich, 1867–1952, rysk kemist, från 1931 verksam i USA.
 10. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.