1. ave

  ave, var hälsad, hell; farväl.
 2. Ave Maria

  Ave Maria, ”Var hälsad, Maria”, en bön byggd på ängeln Gabriels hälsning till Maria enligt Lukasevangeliet 1:28 och på Elisabets lovprisning av henne enligt Lukasevangeliet 1:42 samt troligen på 1300-talet utvidgad med orden ”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.”
 3. Ave

  Ave, pseudonym för författaren och folkloristen Eva Wigström.
 4. avel

  avel, att genom urval av goda föräldradjur förändra egenskaperna i en djurpopulation i önskad riktning, t.ex. mot högre mjölkproduktion; se husdjursavel.
 5. avermektin

  avermektin, se ivermektin.
 6. Avenches

  Avenches, stad i kantonen Vaud i västra Schweiz; 2 500 invånare (2005).
 7. Avesta

  Avesta, zoroastrismens samling av heliga texter, främst liturgiska böcker som ännu i dag reciteras vid gudstjänsterna.
 8. Averroës

  Averroës ( Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd), född ca 1126, död 1198, arabisk filosof, född i Córdoba i nuvarande Spanien och verksam där och i Marrakech i Nordafrika.
 9. aventuringlas

  aventuringlas, halvtransparent glas i vilket en färgad, skimrande effekt erhålls genom partiklar av metalloxid i glasmassan.
 10. Avebury

  Avebury, en stor rituell anläggning från yngre stenåldern, belägen i Wiltshire, England, ca 30 km norr om Stonehenge.