1. bukspottkörtel

  bukspottkörtel, pancreas, pankreas, hos alla ryggradsdjur, inklusive människan, en körtel som producerar dels matspjälkningsenzymer som avges till tunntarmen, dels hormoner, bl.a. insulin, som avges till blodet.
 2. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 3. getingar

  getingar, Vespidae, familj i insektsordningen steklar.

 4. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 5. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 6. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 7. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 8. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 9. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 10. klorofyll

  klorofyll, gröna föreningar som deltar i fotosyntesen hos växter och alger samt hos cyanobakterier och andra fotosyntetiserande bakterier.