1. Axel Oxenstierna

  Oxenstierna, Axel, född 16 juni 1583, död 28 augusti 1654, greve, statsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 2. egyptisk religion

  egyptisk religion under faraonisk tid präglades helt av landets miljö.
 3. ekumenik

  ekumenik, samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden.
 4. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 5. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 6. informationsteori

  informationsteori, den grundläggande matematiska teorin för (tele)kommunikation.
 7. trotskism

  trotskism, politisk och ideologisk riktning som hämtar sin utgångspunkt i Trotskijs idéer.
 8. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 9. Svenska Akademiens grammatik

  Svenska Akademiens grammatik, SAG, grammatikprojekt initierat av Svenska Akademien 1986 och utgivet i fyra band 1999 med Ulf Teleman (huvudred.), Staffan Hellberg och Erik Andersson (under de första åren) som författare.
 10. Albert Luthuli

  Luthuli, Albert, 1898–1967, sydafrikansk politiker, ANC:s ledare 1952–60.