1. megakaryocyt

  megakaryocyt, flerkärnig, mycket stor cell i benmärgen.
 2. WMI

  WMI, Waste Management International plc , företag inom avfallshantering och återvinning, avknoppat från WMX Technologies Inc.
 3. Perbio Science AB

  Perbio Science AB, Helsingborg, bioteknologi- och medicinteknikföretag med ursprung i Perstorpskoncernen.
 4. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 5. Nexans S.A.

  Nexans S.A., Paris, moderbolag i en fransk industrikoncern med verksamhet i många länder.
 6. täckt vesikel

  täckt vesikel, coated vesicle, proteinhöljd membranblåsa, ca 100 nanometer i diameter, som transporterar membranmaterial i cellen.
 7. Waste Management, Inc.

  Waste Management, Inc., Houston, Texas, amerikanskt storföretag inom avfallshantering och återvinning.
 8. USX Corporation

  USX Corporation, Pittsburgh, amerikansk stål-, olje- och gaskoncern, bildad 1901 genom sammanslagning av ett antal ståltillverkare under namnet United States Steel Corporation.
 9. Pergo AB

  Pergo AB, Trelleborg, laminatgolvföretag med ledande marknadsposition i framför allt Europa och USA.
 10. dvärgbandmaskar

  dvärgbandmaskar, Echinococcus, släkte bandmaskar som orsakar infektionssjukdomen ekinokockos hos människa och djur.