1. straffpreskription

    straffpreskription, att böter som inte slutbetalts viss tid efter domen efterskänks och fängelsestraff bortfaller om domen inte avtjänats efter viss tid.
  2. villkorlig frigivning

    villkorlig frigivning, frigivning av den som avtjänar fängelsestraff innan hela strafftiden har avtjänats.

  3. kriminalvård

    kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.