1. ax

  ax, den del av en nyckel som är så utformad att den svarar mot låsets tillhållare eller stift.
 2. ax

  ax, en av de enkla blomställningarna hos fröväxter.
 3. durumvete

  durumvete, hårdvete, makaronivete, Triticum turgidum ssp. durum (synonym T. durum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 4. ormtungor

  ormtungor, Ophioglossum, släkte ormtungeväxter med 40 fleråriga arter och närmast världsvid utbredning.
 5. råg

  råg, Secale, släkte gräs med tre arter, av vilka råg (S. cereale) är viktigast.

 6. ängsfräken

  ängsfräken, Equisetum pratense, art i familjen fräkenväxter.
 7. vilt emmervete

  vilt emmervete, vild emmer, vildemmer, Triticum turgidum ssp. dicoccoides (synonym T. dicoccoides), underart i växtfamiljen gräs, ibland betraktad som art.
 8. sältingväxter

  sältingväxter, Juncaginaceae , familj enhjärtbladiga växter med knappt 20 arter ett- till fleråriga örter i fuktiga miljöer, särskilt i kustnära trakter, i tempererade och kalla områden.
 9. axfjäll

  axfjäll, det stödblad som vanligen finns vid varje blommas fäste i blomställningen ax.
 10. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.