1. bög

  bög, homosexuell man.
 2. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.
 3. homosexualitet

  homosexualitet, homofili, känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet.
 4. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
 5. Tiina Rosenberg

  Rosenberg, Tiina, född 1958, teatervetare, sedan 2012 professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

 6. Der er et yndigt land

  Der er et yndigt land, den ena av Danmarks två officiellt antagna nationalsånger.
 7. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan, evangeliskt-lutherskt trossamfund, nationalkyrka med viss relation till staten.

 8. Zarah Leander

  Leander, Zarah, född Hedberg, 1907–81, sångerska och skådespelerska.

 9. Ralf König

  König, Ralf, född 1960, tysk serieskapare.
 10. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.