1. böna

  böna, Phaseolus vulgaris, art i familjen ärtväxter.
 2. bön

  bön, den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde.
 3. brun böna

  brun böna, sorter inom sortgruppen kokböna inom arten böna ( Phaseolus vulgaris) i familjen ärtväxter.
 4. Bönan

  Bönan, tätort i Gävle kommun, Gästrikland (Gävleborgs län), 13 km nordöst om Gävle; 859 invånare (2016).

 5. Jerusalem

  Jerusalem, hebreiska Yerushalayim, arabiska al-Quds, stad i Israel och på den av Israel ockuperade Västbanken; 882 600 invånare (2017).

 6. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 7. bönor

  bönor, namn på arter ur ärtväxtsläktena Phaseolus, Vicia, Glycine, Prosopis, Vigna, Lablab och Cajanus.
 8. kippa

  kippa, ett slags kalott som är allmän bland nutidens religiösa judar.
 9. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 10. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.