1. bördiga halvmånen

  bördiga halvmånen, engelska Fertile Crescent, benämning som från början avsåg ett område som sträcker sig från Mesopotamien till Egypten och inom vilket civilisationen först uppstod.
 2. bördighet

  bördighet, inom botaniken en term som anger vegetationens frodighet på ståndorten (växtplatsen).
 3. Nilen

  Nilen, arabiska Baḥr an-Nīl, flod i Afrika; 6 670 km lång (inklusive Kagera).

 4. börd

  börd, synonym till härstamning.
 5. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 6. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 7. aristokrati

  aristokrati betydde ursprungligen – t.ex. hos Aristoteles – fåtalsvälde, i motsats dels till monarki (envälde), dels till demokrati (folkvälde).
 8. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 9. Ovidius

  Ovidius ( Publius Ovidius Naso), född 20 mars 43 f.Kr., död 17 eller 18 e.Kr., romersk skald.
 10. new public management

  new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet.